Geschiedenis is overal en altijd

Thoen tot Nu Studio helpt opdrachtgevers hun historische c.q. inhoudelijke verhaal op overtuigende en verrassende wijze te presenteren aan een groot en divers publiek. De (historische) inhoud staat hierbij centraal, maar de overtuiging is dat deze alleen tot leven komt als hij op de juiste manier vorm krijgt, in woord, beeld, digitaal of als tentoonstelling.

Dit leidt tot vernieuwende concepten waarin kennis van de inhoud wordt gekoppeld aan een analytische en creatieve kijk op de zaak, zonder de realiteit en toepasbaarheid uit het oog te verliezen.

Resultaat
In het logo is een 'tijdslijn' aangebracht door het woordje 'tot' verticaal te plaatsen. Achterliggende gedachte is om vanuit het nu naar de geschiedenis èn naar de toekomst te kijken.