Een goed ontwerp helpt om je doelen te bereiken

Sirene Ontwerpers is het bureau van Véro Crickx en Elles Kruip. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend, creatief en gestructureerd. Sterk in zowel strategie als ontwerp.

Sirene Ontwerpers werkt aan innovatieve en creatieve oplossingen voor kennisinstituten, het bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Onze expertise ligt met name in identiteit en branding, redactioneel ontwerp en het ontwikkelen van publicatieplatforms.

Research en ontwerp zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen begrijpen waar je vraag vandaan komt en bekijken die in een bredere context. Zo werken we aan een ontwerp dat mooi is, én je helpt om je strategische doelen te bereiken.

Onze aanpak is pragmatisch: we maken het niet ingewikkelder dan nodig, maar áls het nodig is, zetten we onze tanden graag in een uitdagende opgave. Daarbij schakelen we gemakkelijk tussen de grote lijnen en de details.

We geloven in co-creatie, zijn aanjagers van creatieve processen en werken graag nauw samen met jou en met professionals in ons netwerk. De verdeling van rollen en het procesverloop mogen wat ons betreft best een beetje onorthodox zijn.

Samen ontwikkelen we een oplossing die veel meer is dan alleen een antwoord op de oorspronkelijke vraag. In ons portfolio vind je er voorbeelden van.

Voor wie werk(t)en we

Ahoy Rotterdam
Bureau KLB, onderzoek-advies-proces
Bos & Bottcher uitgevers
COB, Centrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik
CGM, CompuGroup Medical
Commissie Tunnelveiligheid
De Bouwcampus
Deltares
Enprodes, Management Consultancy
Erasmus MC, afdeling Radiologie
De Goudse Verzekeringen
HallemaVanLoon
Het Nederlandse Rode Kruis
Initi8
Jacobs Douwe Egberts
Koppel Uitgeverij

Kunstgebouw
Maatschappij tot Nut van het Algemeen
Mobiliteit in muziek
Museum Rotterdam
Nederland Maritiem Land
Nederlands Forensisch Instituut
Nieuwe Tijdinghe
Overbosch Communicatie
PON, Kennis in uitvoering
Primaplan
SL Bags
Telos, Brabants centrum voor duurzaamheidsvraagstukken
TU Delft
Visio, Landelijke organisatie voor blinde en slechtziende mensen
Wageningen University & Research

Sirene Ontwerpers is aangesloten bij de BNO – Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de BNO van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Griffie van de rechtbank Amsterdam onder nummer 20/2005.