Reactie op ministeriële publicatie ‘Rijksbreed programma Circulaire Economie'

Hoe is onze economie om te vormen van een lineaire naar een circulaire economie en dat in het tijdskader van 2016-2050. Op de vraag ‘of en zoja hoe’ een dergelijke ingrijpende transitie mogelijk is geven 33 auteurs een breed scala aan inzichten, doorkijkjes, beperkingen en mogelijkheden. Het zwaartepunt ligt op technisch gebied qua onderzoek en toepassingsgerichtheid, maar ook juridische, maatschappelijke en sociale aspecten komen aan de orde.

Resultaat
Om het boek niet alleen maar uit tekst en een enkel figuur te laten bestaan is er per auteur een illustratiepagina gemaakt om een visuele weergave te laten zien van het onderwerp dat in de rest van het hoofdstuk wordt behandeld.