NUT lezingen

Eind 1784 werd in de Republiek der Verenigde Nederlanden De maatschappij tot Nut van 't Algemeen geboren. De oprichting van het departement Rotterdam volgde spoedig. Het departement heeft talrijke initiatieven ondernomen op het terrein van onderwijs (scholen, Nutsacademie, Volksuniversiteit) en volksontwikkeling (leesbibliotheek, spaarbank). De instellingen zijn meestal een eigen leven gaan leiden, zodat het departement momenteel initiatieven steunt op het gebied van onderwijs en van volksontwikkeling.

Resultaat
Elk jaar is er in de Armeniuskerk in Rotterdam een Nuts-lezing, waar een maatschappelijk thema wordt behandeld door een deskundige. Sirene doet de boekverzorging voor deze lezingen. De serie bestaat inmiddels uit 20 boekjes die inmiddels een breed spectrum aan onderwerpen laat zien door de jaren heen.