Rotterdam warmt op

Voor de faculteit Bouwkunde van de TU Delft ontwierpen we een publicatie met onderzoeksresultaten van het Hotterdam-onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het beter begrijpen van stedelijke warmte in Rotterdam om vandaaruit een verband te leggen met de gezondheid van de Rotterdamse bevolking en de kenmerken van de fysieke ruimte die de stad meer of juist minder warm maken.

Resultaat
De verschillende soorten informatie zijn ondergebracht in hoofdstukken met eigen kleurmarkeringen. Van het probleem hitte (rood) naar de oplossing (blauw).