Europort Exhibition for Maritime Technology

Vooruitstrevende technologie en scheepsbouw op de radar
Europort is een tweejaarlijkse internationale beurs voor de maritieme technologiesector, in Ahoy. De beurs richt zich op geavanceerde technologie, wat vooral naar voren kwam in de slogan van elke beurseditie. Ahoy wilde dat voortaan ook het logo, de huisstijl en het campagnebeeld van de beurs deze focus zouden uitstralen.

Waarom?
Europort onderscheidt zich door de nadruk op innovatieve en vooruitstrevende technologie en de bouw van complexe schepen: offshore schepen, baggerschepen, constructie- en werkschepen, maar ook zeer luxueuze jachten. De beurs is daardoor een belangrijke ontmoetingsplek en verbindende factor voor professionals die in deze sectoren werken.

Ahoy wil de focus op ‘advanced technology’ en ‘complex shipbuilding’ ook in beeld benadrukken, om zo tot een sterkere en duidelijkere positionering van de beurs te komen. Dat betekende dat logo, huisstijl en campagnebeeld vernieuwd moesten worden, zonder concessies te doen aan de herkenbaarheid van de beurs. Hoe doe je dat? En hoe zorg je voor een overkoepelende positionering die flexibel genoeg is om elke editie van de beurs tóch een eigen gezicht te geven?

De aanpak: vernieuwing door samenwerking
Sirene en Ahoy werken in dit project steeds samen aan de positionering van Europort. Daarbij wisselen we continu ideeën uit en bewaken we de flexibiliteit en bruikbaarheid van het ontwerp. Als het nodig is, ontwikkelen we samen nieuwe onderdelen die binnen de totale positionering passen. We zorgen ervoor dat medewerkers van Ahoy ermee kunnen werken en ondersteunen Ahoy waar en wanneer dat nodig is.

Het resultaat: een duurzame toolbox voor vormgeving
We ontwikkelden een duidelijke identiteit voor Europort. De cirkel werd herkenbaar als beeldmerk en komt terug in diverse layouts. Kleuren en lettertype stralen transparantie, zakelijkheid en professionaliteit uit.

Vormelementen als cirkels, segmenten, vlekkenpatronen en vlakken zorgen ervoor dat er verschillende lay-outs gemaakt kunnen worden; de verschillende beursedities zijn te herkennen aan foto’s die binnen het totaalbeeld passen, maar wél onderscheidend zijn.

Zo ontstaat niet alleen een duidelijke identiteit, maar ook een steeds completere toolbox met vormelementen voor logo, huisstijl en campagnebeelden: een toekomstbestendig en flexibel instrument om Europort krachtig te positioneren, en tegelijkertijd de verschillende edities van de beurs (de editie van 2019 is special ships, smart solutions) een actuele eigen uitstraling te geven.