Blue Monday [marketing communicatie]

Beeldmerk en visuele identiteit voor Blue Monday [marketing communicatie]

Resultaat
Blue Monday refereert aan de meest deprimerende dag van het jaar. De pay-off ‘No worries’ relativeert dit weer. In essentie is dat waar het bedrijf Blue Monday voor staat: een positieve draai geven aan projecten waardoor er mooie resultaten worden behaald. Dit is ook de basis voor de beeldtaal geworden: foto’s die in combinatie met de pay-off een grappig beeld opleveren.