Bacheloropleiding Bouwkunde

Het bacheloronderwijs van de opleiding Architecture and the Built Environment van de TU Delft is compleet vernieuwd. In de leerlijn Grondslagen worden architectonische, stedenbouwkundige en geschiedkundige basisbegrippen uitgelegd. Doel is dat studenten een beter begrip ontwikkelen van belangrijke projecten door het maken van stedenbouwkundige en architectonische plananalyses.

Het studiemateriaal vormt een systematisch overzicht van 160 ‘canonieke’ architectuurprojecten, verdeeld over 4 thematische modules. In totaal gaat het om maar liefst 560 uur studie.

Resultaat
De methode bestaat uit 4 ‘canonmappen’ met elk 40 projecten. In samenwerking met de TU Delft hebben we hiervoor een nummeringssysteem en een redactionele matrix opgesteld. Daarin is de informatiestructuur van elk project gelijk (factsheet, omschrijving, plattegronden, foto’s, etc.), maar de omvang van de onderdelen is variabel.

Vervolgens hebben we een slimme InDesign template ontwikkeld waarmee de methode bij de TU Delft zelf wordt opgemaakt. Met ‘slim’ bedoelen we o.a. dat de inhoudsopgaven automatisch worden gegenereerd, dat de factsheet-gegevens automatisch worden geïndexeerd (om zo een interactieve index te genereren in de digitale versie) en dat kleurcodering en projectnummering met één druk op de knop worden aangepast. Dit laatste is vooral handig omdat de methode inhoudelijk nog in ontwikkeling is: zo kan per studiejaar de volgorde van de projecten eenvoudig worden gewijzigd of kunnen projecten worden vervangen.