A+BE Publicatieplatform

Kunnen jullie een manier bedenken om proefschriften snel, betaalbaar en toegankelijk te verspreiden?
De TU Delft wilde niet alleen een zorgvuldige vormgeving voor de proefschriften van Architecture and the Built Environment (A+BE). Ze zochten een manier om proefschriften te publiceren; zowel online als op papier, optimaal vindbaar, en volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar (Open Access).

Waarom?
Proefschriften zijn er om kennis uit te wisselen. De gebruikelijke publicatiemethode – boek in oplage – is relatief duur en tijdrovend. Bovendien geldt: uitverkocht is uitverkocht; de auteur heeft vaak geen zeggenschap over herpublicatie. Geen ideale situatie, en niet meer van deze tijd.

Hoe ziet die ideale situatie er dan wel uit? Met die vraag startten we de samenwerking met Frank van der Hoeven van de TU Delft. Welke eisen stellen universiteit, auteurs en lezers? Welke technologische en maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol? En hoe breng je al die zaken bij elkaar?

De aanpak: co-creatie en iteratieve ontwikkeling
In nauwe samenwerking met de TU Delft en de auteurs ontwikkelt Sirene stapsgewijs en continu het visueel ontwerp en de publicatie van de serie proefschriften. We coördineren het proces, waarbij de auteurs uitdrukkelijk niet alleen de gebruikers, maar ook de makers van het platform zijn. Dankzij een gebruikersvriendelijke template geven zij hun proefschrift zelf vorm; hun ervaringen zijn input voor verdere verbeteringen.

Zo was er behoefte aan drukwerk (printing on demand) en digitaal (ePUB en pdf), aan verschillende distributiekanalen en aan een goed ontworpen workflow die ook werkt als de auteur in het buitenland verblijft. Kortom: een compleet publicatieplatform.

Daarvoor deden we samen met de TU research naar gebruikersscenario’s en doken diep in de technische details van bestaande én nieuwe publicatietechnieken. We ontwikkelden manieren om deze op elkaar te laten aansluiten en in het platform op te nemen.

Elk proefschrift maakt het platform veelzijdiger: waar nodig ontwikkelen we bijvoorbeeld specifieke vormgevingselementen (kaarten, complexe tabellen, formules), voegen die toe aan de template en vertalen ze naar verschillende publicatieformaten.

Het resultaat: een veelzijdig platform in permanente ontwikkeling
Zo is het platform niet alleen een distributiemiddel voor proefschriften geworden, maar een slim ontworpen instrument voor wetenschappelijke kennisuitwisseling. Het A+BE-platform bestaat nu uit:

  • een visueel ontwerp voor de proefschriften
  • een gebruiksvriendelijke template (InDesign, LaTex) waarmee de auteur zelf het proefschrift opmaakt
  • een workflow waarbij de auteur wereldwijd begeleid kan worden en Sirene voor maatwerk en de art direction zorgt
  • een website die zorgt voor verspreiding van de proefschriften en de juiste indexering bij zoekmachines
  • integratie met diensten voor printing on demand, ePUBs, Google Books en Google Scholar

Proefschriften worden via het platform in 4 weken gepubliceerd: 18 keer sneller dan vroeger, tegen 95% lagere kosten. En de permanente ontwikkeling van het platform zorgt ervoor dat het nu én in de toekomst een betrouwbare basis voor oneindige kennisdeling is en blijft.