Maintenance NEXT

Campagnebeeld voor technologie- en onderhoudsexpo

Maintenance NEXT 2015 staat in het teken van de onderhoudsindustrie. Belangrijke thema’s: arbeid, innovatie en waardecreatie.

Resultaat

Een krachtig beeld van een ‘master’ – de specialist die zorgt voor inzicht in en controle van installaties. De master staat in een futuristische omgeving met een rode pijl die als ‘scepter’ de centrale rol speelt in de communicatie. Bijvoorbeeld in een magazine, waar de scepter wordt doorgegeven aan een andere master die vervolgens zijn of haar verhaal vertelt.

In samenwerking met

Chris Bonis en Mischa Bonis (fotografie en beeldbewerking)