Het PON, Kennis in Uitvoering

Visuele identiteit voor Brabants kennisinstituut

Het PON is een kennisinstituut op sociaal-cultureel gebied dat wil uitstralen dat zij scherp, analytisch, kritisch en toegankelijk zijn.

Resultaat

Een eenvoudige, heldere huisstijl met blauw als basis en vormgeving die met foto’s ‘doorkijkjes’ in de samenleving geeft, en zo het PON als ‘ogen en oren’ van die samenleving positioneert. Daarnaast typografische style sheets om de complexe informatie van het PON duidelijk te presenteren, bijvoorbeeld in infographics.