Portfolio / Publicatieplatforms

Organisaties en bedrijven zorgen steeds meer zélf voor informatieverspreiding en kennisdeling. We ontwikkelen daarvoor publicatieplatforms, die de totale totstandkoming van een publicatie (ontwerp, lay-out, drukwerk en digitale versies) makkelijker, sneller en goedkoper maken, en zorgen voor de online beschikbaarheid ervan.