Een goed ontwerp helpt om je doelen te bereiken

Sirene Ontwerpers is het bureau van Véro Crickx en Elles Kruip. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend, creatief en gestructureerd. Sterk in zowel strategie als ontwerp – en technisch aangelegd.

Sirene Ontwerpers werkt aan innovatieve en creatieve oplossingen voor kennisinstituten, het bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Onze expertise ligt met name in identiteit en branding, redactioneel ontwerp en het ontwikkelen van publicatieplatforms.

Research en ontwerp zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen begrijpen waar je vraag vandaan komt en bekijken die in een bredere context. Zo werken we aan een ontwerp dat mooi is, én je helpt om je strategische doelen te bereiken.

Onze aanpak is pragmatisch: we maken het niet ingewikkelder dan nodig, maar áls het nodig is, zetten we onze tanden graag in een uitdagende opgave. Daarbij schakelen we gemakkelijk tussen de grote lijnen en de details.

We geloven in co-creatie, zijn aanjagers van creatieve processen en werken graag nauw samen met jou en met professionals in ons netwerk. De verdeling van rollen en het procesverloop mogen wat ons betreft best een beetje onorthodox zijn.

Samen ontwikkelen we een oplossing die veel meer is dan alleen een antwoord op de oorspronkelijke vraag. In ons portfolio vind je er voorbeelden van.

Sirene werkt(e) onder andere voor:

 • Ahoy Rotterdam
 • Bureau KLB, onderzoek-advies-proces
 • Bos & Bottcher uitgevers
 • Centacon
 • COB, Centrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik
 • CGM, CompuGroup Medical
 • Commissie Tunnelveiligheid
 • Deltares
 • Enprodes, Management Consultancy
 • De Goudse Verzekeringen
 • HallemaVanLoon
 • Initi8
 • Koppel Uitgeverij
 • Kunstgebouw, Expert in Zuid-Holland voor kunst en cultuur
 • Maatschappij tot Nut van het Algemeen
 • Mobiliteit in muziek
 • Museum Rotterdam
 • Nederland Maritiem Land
 • Nederlands Forensisch Instituut
 • Nieuwe Tijdinghe
 • PON, Kennis in uitvoering
 • Primaplan
 • Stichting A.M. Schreuders
 • Telos, Brabants centrum voor duurzaamheidsvraagstukken
 • Tornak groep
 • TU Delft
 • Visio, Landelijke organisatie voor blinde en slechtziende mensen
 • Het Nederlandse Rode Kruis

 

Sirene Ontwerpers is aangesloten bij de BNO – Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de BNO van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Griffie van de rechtbank Amsterdam onder nummer 20/2005.